Hoạt động chuyên môn

hội thi “phụ nữ tài năng duyên dáng”

hội thi “phụ nữ tài năng duyên dáng”

Lượt xem:

Vừa qua , ngày 19/10/2016 cụm sinh hoạt chuyên môn số 1 có tổ chức 1 hoạt động giao lưu thật ý nghĩa ………….. [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]